B-Tech Placements 2015

S.N.O Company Name No Of Students Students Name CTC
1 Focus Analytics Pvt Ltd 1 Saurabh Aryan 6.8
2 FranklyMe 2 Sajel Saxena 6.0
Utkarsh Mittal
3 Zycus Infotech 2 Mani Sharma 5.37
Akhila Krishna
4 Wealth Pack Advisor 1 Karan Dev
5 SmartSchools 3 Anjali 4.8
Vishesh Bhandari
Parag Mittal
6 Flaberry.com 4 Palash Sharma 4
Rishanki Jain
Anjali
Lakshay Batra
7 Zomato 8 Bazegha Saeed 3.88
Syed Shahbaz
Mani Sharma
Prashant Thakral
Arijit Nag
Sheena Dingra
Shilpa
Puja Bansal
8 Aaj Enterprises 1 Kshitij Gupta 3.88
9 XL Dynamics 3 Rishanki 3.88
Pallavi Riyal
Khitij Kumar
10 SmartSchools 3 Prashant Thakral 3.8
Anjali Rai
Vishesh Bhandari
11 MediaAgility 5 Isha Das 3.6-7
Mani Sharma
Parakh Jain
Nikhil Gupta
Yashika Garg
12 Smart Utiliy 2 Saurabh Aryan 3.5
Nikhil Gupta
13 Gold Vip technology solutions Pvt Ltd(CrownIT) 2 Palash SharmaKhayati Saini 3.5
14 Trave Boutique Online 6 Shivani Maurya 3.5
Sweety Kumar
Sheena Dingra
Shilpa Gupta
Pooja Bansal
Jupsimar
15 Apsidata solutions 1 Rishanki Jain 3.5
16 Mind Tree 1 Arijit Nag 3.2
17 Aroma Softech 2 Nishant Gupta 3.2
Chirag Sabbarwal
18 Eastern Software 2 Daman Jain 3
Saurabh Vishal
19 Way2Online 1 Kunal Arora 3
20 Ashtopus Technologies 1 Shilpa Gupta 3
21 Source Key 5 Jayant Pant 3
Shivani Maurya
Nishant Gupta
Khitiz Arora
Shreya Bhatnagar
22 Hublit Lighting 2 Sagar Joshi 3
Chirag Sabbharwal
24 BlackRock 3 Arjav  Jain 2.88-5
Shristi Gupta
Shahbaz
25 HCL Technologies 10 Bhavuk Sharma 3
Kabir Luthra
Kakul Gupta
Lakshay Batra
Parag Mittal
Pranjal Khanna
Rishanki Jain
Shilpi Srivastava
ShahBaz
Samarth Jauhari
26 Eurotech ACSPL 1 Jupsimar singh 2.5
27 Alle Technology 2 Yashika Garg 2.47
Samarth Jauhari
28 Syscom Softech Pvt Ltd 1 Karan Dev 2.4
29 RNS Software solution 1 Akshay Jain
30 Voxapp Pvt Ltd 1 Ankit Mahindru 2.4
31 Refirral 2 Shantanu Nizawan 2.4
Jayant Pant
32 Zostel Hospilitality 1 Lakshay Batra 2.4
33 HCL Technologies(OffRole) 3 Sheena Dhingra 2.4
Pooja Bansal
Satrvesh Batra
34 AHA Taxis 2 Parak Jain 2.4
Shubham Mittal
35 Acelear Technologies 2 Shristi Singh 2.4
Shristi Anand
36 Crossiant Technologies 1 Abhishek 2.4
37 Syska Mobile 4 Jupsimar 2.4
Shivani Maurya
Shiva Attri
Puja Bansal
38 Just Dial 2 Sukhpreet 2.4
Ashim Kakati
39 Pay Tm 1 Arijit Nag 2.4
40 Subtech Electronics 1 Kanchan Chauhan 2.4
41 Phygis 1 Manish Vashisth 2.4
42 Ficus Wealth Securities 1 Arpit Goyal 2.4
43 Kleward Pvt Ltd. 2 Saurabh vishalSagar Joshi 2.4
44 Educomp 1 Sajel Saxena